Bejelentkezés

Főoldal

2000.01.01.

Isten hozott a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája 

Radnóti úti telephelyén

 

Iskolánk története:

A napjainkban a közoktatás több területét átfogó intézmény jogelődje 1969 szeptemberében nyitotta meg kapuit a tanulók előtt. Az Építők úti Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai alapozták meg az iskola részben ma is meglevő profilját. 1981-ben az országban egyedülálló kísérlet kezdődött, az iskola egyesült az 1957 óta működő Városi Sportiskolával, így létrejött a város élsport utánpótlás-nevelésének ma is meghatározó bázisa, a Testnevelési Általános Iskola, a TÁSI. A diákok az általános iskolai tanulmányaikat a felsőbb évfolyamokon sportági osztályokban végezték, délután pedig edzéseken vettek részt.

A TÁSI név ebben az időszakban vált országosan ismertté. Az országos versenyeken elért számtalan jó helyezés mellett az itt nevelkedett és felnőttként is sikeres sportolók pályafutása bizonyította/bizonyítja az intézmény színvonalas szakmai munkáját.

A fejlesztés iránt mindig elkötelezett nevelőtestület időben felismerte, hogy a gyermeklétszám várható csökkenésére az iskolának fel kell készülnie, ezért programját bővítenie kell. 1992-ben a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai programját követve indult meg az iskolában a középiskolai képzés.

1996-tól az érettségizett, de tovább nem tanuló diákok az OKJ-ben szereplő iskolarendszerű szakképzésben vehettek részt, felkészülve a munkaerőpiaci kihívásokra.

A Testnevelési Általános Iskola és Alternatív Közgazdasági Gimnázium (TÁSI-AKG) a közoktatási törvény előírásainak megfelelően közös igazgatású közoktatási intézményként változatlan feladatokkal, de már Általános és Sportiskola, Alternatív Középiskola néven három, szakmailag önálló intézményegység (általános iskola, középiskola, sportiskola) formájában működött 1999-ig. 1999. szeptember elsején negyedik területként csatlakozott a felnőttoktatási intézményegység.

2007-től az intézmény a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont elnevezéssel működött tovább. Napjainkban többcélú intézmény összetett iskolaként (általános iskola, nappali rendszerű gimnázium és szakképzés, esti és levelező felnőttképzési gimnázium, városi beiskolázású sportiskola) Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola néven van jelen a város közoktatási rendszerében.

Tartalmak:

Gimnázium Gimnázium
Felnőttoktatás A felnőttoktatással kapcsolatos információk
Csengetési rend Nappali, esti és levelező tagozaton
DÖK A TÁSI gimnáziumi diákönkormányzatának bemutatása
Közösségi szolgálat Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység.
Orvosi rendelés Iskolaorvosi rendelés
Természettudományos hét 2014. március 31-április 4.
Versenyek Radnóti utcában meghirdetett házi versenyek.
Petersone Technologies Inc.